DOCUMENTAIRES

 

Historicus en Groningen-kenner Beno Hofman leidt u door de Gronings-Joodse erfenis. De documentaires staan op zichzelf, maar gaandeweg de serie blijken er onderlinge verbanden te bestaan. Hierdoor ontstaat een gelaagdheid die de verschillende afleveringen met elkaar verbindt. Het resultaat geeft niet alleen een beeld van de vooroorlogse Joodse gemeenschap, maar ook hoe deze gemeenschap na de holocaust gemarginaliseerd werd en overal ter wereld haar erfenis meedroeg. Uiteraard komt Groningen steeds in beeld, zelfs als de erfgenaam van de betreffende aflevering in Amsterdam of Israël woont. We maken volop gebruik van historisch film- en fotomateriaal.