SOPHIE VAN DER KLEI

 

Op het oorlogsmonument op de Winsumse Sjoel behoren 9 van de 13 namen toe aan leden van de familie De Vries- van der Klei. Stamvader Jacob de Vries, bekend geworden van de zogeheten ‘Oprecht Winsumer zalf’, overlijdt al in 1934. Stammoeder Sophia de Vries- van der Klei is de voorlaatste (haar kleinzoon Issy de laatste) van de familie die in Auschwitz wordt vermoord. Zij staat in deze aflevering symbool voor de hele familie en voor de voor-oorlogse Joodse gemeenschappen van zowel Appingedam als Winsum.

Op haar kleinzonen Issy (Israel, 1926-1943) en Sophius (1927-’42) is een theaterstuk gebaseerd, dat nu al enkele seizoenen op scholen wordt gespeeld door theatergroep De Steeg. Een directe nazaat van Sophia de Vries- van der Klei is er niet meer, maar er zijn wel verre verwanten, zoals in Amsterdam Hanna van Berg. We bezoeken o.a. de sjoel in Winsum, waar men zeer actief is met de ‘Joodse Erfenis’, en de huizen waar Sophia woonde aan de Schoolstraat en de Tuinbouwstraat. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het theaterstuk als actuele manifestatie van het historisch besef.