ONDERWIJS

Een Gronings-Joodse Erfenis heeft speciale aandacht voor het onderwijs. Het lespakket maakt leerlingen zowel bewust(er) van hun cultuurhistorische context. Daarnaast laat het hen kennismaken met een medium dat dit historische gevoel op een unieke manier verbeeldt.
De Tweede Wereldoorlog behoort natuurlijk tot een vast onderdeel van de lesstof. Wij denken echter door de persoonlijke verhalen en de sprekende beeldtaal ons duidelijk te kunnen onderscheiden van het traditionele lesmateriaal. Door het ‘dicht bij huis-gevoel’ zullen jongeren en kinderen zich sneller en meer aangesproken voelen en zodoende de informatie beter kunnen plaatsen en onthouden.
De documentaireserie is de basis van een serie lessen die Stichting TOF Media ontwikkelt in samenwerking met geschiedenisdocenten Esther Koops en Tessa Nagel. Twee scholen, het Praediniusgymnasium en het Werkmancollege voerden de eerste lessen uit in een pilotproject. In het schooljaar 2012/2013 is het eerste lespakket beschikbaar gesteld voor alle scholen binnen voortgezet onderwijs in Groningen.

Aan de hand van de tweede serie is in 2014 ook een lespakket voor het primair onderwijs ontwikkeld. Beide lespakketten zijn te downloaden op deze website.

Aansluiting bij recente ontwikkelingen binnen het  geschiedenisonderwijs

Uitgangspunt voor het educatieve materiaal zijn moderne vakdidactieken binnen het  geschiedenisonderwijs. Allereerst gaan we uit van een activerende didactiek door middel van zelfontdekkend  leren en onderzoekswerkvormen. De leerlingen doen hierbij zelf onderzoek naar primaire bronnen zoals (digitale)  archiefstukken, en leren historische vaardigheden zoals het kritisch kijken naar de historische  waarde/betrouwbaarheid van herinneringen achteraf. Ook doen ze onderzoek in de eigen omgeving, waarbij het  bezoeken en onderzoeken van plaatsen die een rol spelen in de Gronings-Joodse geschiedenis belangrijk zijn.  Op deze manier halen we de omgeving niet alleen in de klas, maar halen we de klas ook naar de omgeving.

De lessen bij het filmmateriaal bieden we aan als :

  1. een leerlijn waarbij in elke leseenheid een andere vaardigheid/ander kenmerkend aspect zal worden toegelicht
  2. afzonderlijke leseenheden die ook los van elkaar getoond en gedaan kunnen worden in de klas

De docent heeft dus de mogelijkheid alle films met bijbehorende lessen als leerlijn in de klas te gebruiken, maar kan er ook voor kiezen om een afzonderlijke leseenheid aan de leerlingen te tonen.